№21
2-поверховий будинок Каси хворих початку ХХ ст. у стилі сецесії загальною площею 600 м. кв.
Збереглися металеві двері з ливарні Вершайна.
Перші медичні страхові інституції в Галичині –  Каси хворих –  з’явилися ще в 1889 р., 
коли Австро-Угорщина почала перехід на систему обов’язкового медичного страхування.
. Наслідком такого кроку було збільшення фінансування на цілі медичного 
обслуговування та медичної допомоги з громадських фондів, якими розпоряджалися Каси хво-рих. Останні створювалися в усіх містах і повітах. При цьому кожна Каса хворих повинна була 
мати кілька дипломованих лікарів, що поставило завдання вишколу значної кількості лікарських кадрів на місцях. До того ж на громадські кошти цих кас почала розширюватися мережа 
медичних  закладів,  зокрема,  шляхом  створення  нових  закладів,  що  надавали  стаціонарну 
медичну допомогу.
Сьогодні в будівлі розмістилося поліклінічне відділення Стрийської ЦМЛ.